Stol√°rstvo BAOBIA je uŇĺ 23 rokov majstrom svojho remesla. Ak ste sa rozhodli zveńĺadiŇ• svoje b√Ĺvanie pekn√Ĺm k√ļskom n√°bytku alebo rieŇ°ite √ļplne nov√ļ kuchynsk√ļ linku, ńći ob√Ĺvaciu stenu, u n√°s ste na spr√°vnej adrese. Kvalita a kr√°sa prevedenia za f√©rov√ļ cenu ‚Äď to je stol√°rstvo BAOBIA.

Z naŇ°ej ponuky:

 • kuchynsk√© linky na mieru
 • ob√Ĺvacie steny
 • vstavan√© skrine
 • kancel√°rsky n√°bytok
 • stoly a stolińćky
 • postele
 • dreven√© schodisk√°
 • n√°bytok z mas√≠vu

Stol√°rstvo Trnava Tradińćn√Ĺ majster stol√°r BAOBIA

Kr√°sa, kvalita a dizajn V√°Ň°ho domova, n√°bytok na mieru od majstra stol√°ra. Rokmi a z√°kazn√≠kmi overen√© stol√°rstvo – cel√° Trnava a okolie.

Stol√°rstvo Trnava - dostupnosŇ• t√Ĺch najkrajŇ°√≠ch kusov n√°bytku pre V√°Ň° domov

BAOBIA je poctiv√© stol√°rstvo s trad√≠ciou. UŇĺ 23 rokov sme majstrom svojho remesla. U n√°s sa sp√°ja kvalita a kr√°sa stol√°rskeho remesla a jedineńćn√©ho prevedenia za f√©rov√ļ cenu, a to v r√°mci cel√©ho trnavsk√©ho regi√≥nu. Spln√≠me V√°m sny o kr√°snom interi√©ri a dizajne VaŇ°ich predst√°v. Rozhodli ste sa oŇĺiviŇ• V√°Ň° domov pekn√Ĺm k√ļskom zo stol√°rskej dielne? Obr√°Ň•te sa na n√°s. M√īŇĺete si vybraŇ• zo Ň°irok√©ho portf√≥lia n√°bytkov a vybavenia.¬†

 • kuchynsk√© linky na mieru
 • ob√Ĺvacie steny na mieru
 • n√°bytok z mas√≠vu
 • vstavan√© skrine na mieru
 • interi√©rov√Ĺ n√°bytok
 • kancel√°rsky n√°bytok
Stol√°rstvo Trnava kuchynsk√© linky, vstavan√© skrine, ob√Ĺvacie steny
Interi√©rov√Ĺ n√°bytok najkrajŇ°√≠ dizajn z dreva

Interi√©rov√Ĺ n√°bytok

Niekto m√°me lepŇ°iu predstavu o interi√©rovom dizajne, niekto sa potrebuje poradiŇ•. Ak ste videli niekde na fotke ńći na internete, alebo u svojich zn√°mych konkr√©tny k√ļsok n√°bytku alebo nieńćo, ńćo V√°s inŇ°pirovalo, ozvite sa n√°m. My vytvor√≠me tento k√ļsok pre V√°s.

N√°bytok z mas√≠vu Nitra, Trnava, SereńŹ, ҆ańĺa, Hlohovec

Nábytok z masívu

Pre milovn√≠kov toho najkvalitnejŇ°ieho dreva. N√°bytok z mas√≠vu je vecou vkusu a prest√≠Ňĺe. KaŇĺd√© prevedenie je unik√°tne a sp√īsob opracovania dreva najvyŇ°Ň°ej kvality je veńĺmi d√īleŇĺit√Ĺ. Tento k√ļsok bude vŇĺdy trendov√Ĺ, modern√Ĺ a bude na hodnote s vekom naberaŇ•.

Drevené schody a drevené zábradlie od stolárstva BAOBIA cena kvalita

Drevené schody

Dreven√© schody na mieru, tońćit√© ńći mlyn√°rske, na chatu ńći do domu, do v√ĹŇ°ky ńći do zeme, interi√©rov√© ńći exteri√©rov√©. Skr√°tka schodisko m√° byŇ• pevn√©, sol√≠dne, bezpeńćn√©, pohodln√© na v√Ĺstup ńći zostup a keńŹ vyzer√° eŇ°te aj pekne, vŇ°etky palce hore.

Vstavan√° skriŇąa na mieru stol√°rstvo BAOBIA kvalita a dizajn

Vstavané skrine na mieru

҆atn√≠kov√© skrine, vstavan√© skrine, √ļloŇĺn√© skrine, ńći univerz√°lne skrine na n√°radie. S dobre navrhnutou vstavanou skriŇąou doma uŇ°etr√≠te priestor a stane sa VaŇ°√≠m pomocn√≠kov v organiz√°cii. Praktick√© a vizu√°lne kr√°sne rieŇ°enia presne na mieru.

Ob√Ĺvacia stena na mieru modern√° a kvalitn√°

Ob√Ĺvacie steny na mieru

Ob√Ĺvacie steny na mieru v tej najvyŇ°Ň°ej kvalite. MiestnosŇ• oddychu, kde najńćastejŇ°ie usadnete na gauńć a relaxujete. Ste milovn√≠kov TV programov a chcete optim√°lne miesto pre Ň°irokouhl√ļ obrazovku alebo ste milovn√≠k zelene, rastl√≠n a kvet√≠n V√°Ň°ho domova.

Kuchynsk√© linky na mieru od stol√°ra BAOBIA za dobr√ļ cenu

Kuchynské linky na mieru

Pre Ň°ikovn√© gazdinky aj muŇĺov s kuch√°rskymi zruńćnosŇ•ami. Je jedno, ńći ste veńĺk√Ĺ alebo mal√Ĺ odborn√≠k v kuchyni, budete sa v nej c√≠tiŇ• skutońćne ako doma. Nechajte si vyrobiŇ• kuchynsk√© linky na mieru, podńĺa V√°Ň°ho vkusu a predst√°v od stol√°ra s dlhorońćnou trad√≠ciou a dobr√Ĺmi recenziami.

Ak√° je cena alebo z ńćoho sa vytv√°ra cenov√° ponuka za v√Ĺrobu n√°bytku ńći jeho mont√°Ňĺ?

Cena sa stanovuje aŇĺ v momente, keńŹ sme s klientom dohodli konkr√©tne parametre n√°bytku, konkr√©tny typ dreva, ktor√© pouŇĺijeme na v√Ĺrobu a ńŹalŇ°ie detaily, ktor√© s√ļ s√ļńćasŇ•ou cenovej ponuky, vr√°tane sluŇĺieb spojen√Ĺch s mont√°Ňĺou. Vieme V√°m zaruńćiŇ•, Ňĺe naŇ°a cena je f√©rov√° a n√°Ň° n√°bytok vysoko kvalitn√Ĺ.

V ak√Ĺch lokalit√°ch poskytuje stol√°rstvo Baobia svoje sluŇĺby?

Komplexn√© stol√°rske sluŇĺby poskytujeme pre klientov z Trnavy a bl√≠zkeho okolia.

Stol√°rstvo Trnava

Poskytujeme komplexn√© stol√°rske pr√°ce a sluŇĺby v celom okrese Trnava. Vyrob√≠me a namontujeme pre v√°s kuchynsk√© linky, ob√Ĺvacie steny, vstavan√© – roldor skrine, n√°bytok z mas√≠vu, Ň°irok√Ĺ sortiment interi√©rov√©ho a kancel√°rskeho n√°bytku.